Hittills okänt mineralfält upptäcktes i Norska havet

Kartläggningsområde- röd ruta- i centrala delen av Mohn-Ridge-området i Norska havet. Kartan visar också potentiella områden för havsbottenmineraler som sulfider och andra mineralrika jordskorpor. Karta: Norska Oljedirektoratet

Norska Oljedirektoratet har genomfört en tre veckors forskningsexpedition vid Mohn Ridge-fältet i Norska havet. De har hittat nya mineralfält. Direktoratet betecknar resan som framgångsrik.

Directorate Petroleum ( NPD ) är en norsk myndighet med huvudkontor i Stavanger och ett kontor i Harstad. NPD har ungefär 215 anställda. Direktoratet är myndighetens verktyg för att reglera petroleumsverksamheten i landet, så att oljeledningar hanteras så bra som möjligt med minimal miljöpåverkan. 

NPD står under ledning av Norges Olje- och energiministerium . Tillsammans bestämmer de ramvillkoren och reglerar spridningen av verksamheten i enlighet med norska parlamentets regler och lagstiftning. Ett viktigt verktyg är hantering av data och information om resurser, aktivitet och avtal.

I juni publicerade den norska regeringen förslag till en ny lag om malmletningsaktiviteter på den norska kontinentalsockeln. Direktoratets aktiviteter är de första inom ramen av försök att hitta och utvinna potentiellt värdefulla mineraler ur havsbotten. Samtidigt stod det klart att NPD hade fått i uppdrag att leta efter mineralfyndigheter på norsk kontinentalsockel.

Resultaten av rundturen på havet är nu tydliga. Oljedirektoratet har hittat ett stort område av sulfidmineraler (mineraler där metall är bunden till svavel), vilket inte var känt tidigare. På denna plats hoppas de kunna hitta koppar, zink, kobolt, nickel, vanadin, volfram och silver.

Området ligger inom Mohn Ridge-fältet.