Så förbättras arbetsmiljön vid underjordsarbeten med rörhantering

Säkerheten är prioriterad, för att manövrera rörhanteraren krävs tvåhandsmanuellt tryck och kontroll. Bild: Epiroc

Diamantborrning är ett tungt och krävande arbete. Miljön kan vara svårtillgänglig, vinklarna och lyften utmanande. Konsekvensen är ofta förslitningsskador. Med hjälp av ett avlastande rörhanteringssystem har arbetsmiljön kunnat förbättras avsevärt.

Bolidens gruva i Kristineberg och Epiroc bestämde sig för några år sedan att göra gemensam sak för att förbättra arbetsmiljön vid diamantborrning. Man var överens om att den var både bristfällig och riskfylld men det fanns ingen produkt på marknaden som kunde möta behovet.

Vidareutveckling av kärnborrningsriggen

Företagen har sedan flera år ett nära samarbete. Redan år 2000 testkörde Boliden prototypen till Epirocs kärnborrningsrigg Diamec Smart 6. När Epiroc tog sig an uppgiften att förbättra arbetsmiljön för diamantborrning blev lösningen ett rörhanteringssystem kopplat till borriggen. Boliden var angelägna om att avlasta den manuella hanteringen och var öppna för att prova en ny teknik.

Rörhanteringen ger bra ergonomi  

I och med att gruvor ligger under jord och har små trånga ytor, är felaktiga arbetsställningar vanliga. När rörhanteringssystemet introducerade 2015 kunde det minska belastningen och hjälpa borroperatören att utföra lyft och rörelser ergonomiskt riktigt och säkert. Allvarliga skador mer eller mindre försvann och arbetsmiljön förbättrades väsentligt.

  • Våra kunder som provar den automatiska rörhanteringen vill inte vara utan den, berättar Joakim Kemi, försäljningsingenjör på Epiroc.

 

bild 2
Diamec Smart 6 är en kärnborrningsrigg för underjordsarbeten, med ett rörhanteringssystem som kopplas till kan man avlasta manuell hantering. bild: Epiroc

 

Flexibilitet, programmering och avlastning

Borrören kan placeras i olika vinklar och på varierande höjder, viktigt eftersom komforthöjden för den som borrar beror på personens längd. Man kan även lära rörhanteraren hur man vill att den ska svänga, ta emot och ge tillbaka borrören. Att rörhanteraren kan hantera innerröret med prov från borrkärnan är ytterligare en fördel eftersom röret kan bli väldigt tungt, upp till 100 kg, beroende på innehåll.  

Gör skillnad när man borrar i vinkel

På Boliden har man i dagsläget två rörhanterare och de används regelbundet.

  • Det bästa med rörhanteraren är att man kommer upp på en vettig höjd och slipper sneda och tunga lyft, tycker Joel Larsson, borrare på Boliden.

Han tycker att rörhanteraren gör stor skillnad, särskilt när det gäller att borra i vinkel.

  • 90 grader går hyfsat men när man borrar 45 grader eller minustal, d v s vinklar uppåt, då är den suverän, fastslår Joel Larsson.

 

bild 3
Tack vare rörhanteraren kan man säkerställa att rörelserna blir ergonomiskt riktiga. Man kommer upp på en vettig höjd och slipper sneda och tunga lyft. Bild: Epiroc

 

Så förbättras arbetsmiljön vid underjordsarbeten med rörhantering

- Rörhanteringssystem avlastar den manuella hanteringen

- Minskar antalet tunga och sneda lyft

- Tvåhandsreglage ger säkrare rörhantering och undviker olyckor

- Minimera farliga kontaktytor

- Individanpassad höjd ger bättre arbetsställning

- Säkerställer att rörelser sker ergonomiskt riktigt och säkert

 

Fakta Epiroc och rörhantering

  • Epiroc tillverkar innovativa borriggar och anläggningsutrustning.
  • Diamec Smart 6 är en kärnborrningsrigg för underjordsarbeten.
  • Ett rörhanteringssystem kan kopplas till kärnborrningsriggen för att avlasta manuell hantering
  • Riggens positioneringssystem gör det möjligt att borra i alla riktningar
  • För att manövrera rörhanteraren krävs tvåhandsmanuellt tryck och kontroll.