Kom med på resan mot cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin, som baseras på effektiv användning av resurser, är ett huvudfokusområde i Nordkalks nya strategi. I enlighet med logiken bakom den cirkulära ekonomin strävar Nordkalk efter 100 % materialeffektivitet och maximalt utnyttjande av sin egen produktions sidoströmmar samt att hitta nya lösningar som skapar högt mervärde till kalkbaserade sidoströmmar som genereras i kundernas processer.

Nordkalks goda kunskap om kalksten och långa tradition inom R&D kommer till användning vid utveckling av nya cirkulära lösningar.

”Vi har arbetat med cirkulära lösningar länge, men nu är vårt syfte att accelerera denna verksamhet och hitta nya cirkulära materialströmmar samt utveckla nya cirkulära lösningar som skaparhögt mervärde, för att på så vis uppfylla våra kunders behov”, säger Annica Lindfors, direktör för cirkulära lösningar på Nordkalk.

Numera används till exempel filterstoft från kalkugnar, en biprodukt från kalkproduktion, och olika sidoströmmar från massa-, pappers-, metall- och gruvindustrin främst inom jordbruk, industriell vattenbehandling och markstabilisering.

Mindre utvunnen sten, mindre genererat avfall, mindre utsläpp

Cirkulär ekonomi ger intressanta möjligheter till att ersätta användningen av jungfrulig kalksten med cirkulära råmaterial. På grund av kalkstenens kemiska egenskaper är det inte möjligt att cirkulera den tillbaka som sådan som ett ursprungligt råmaterial, men de kalciumbaserade sidoströmmarna eller biprodukterna från olika industriella processer är ofta användbara som nya cirkulerade råvarukällor. Genom att ta dessa sidoströmmar i bruk kan Nordkalk stöda sina kunder i deras övergång till cirkulär ekonomi.

”Genom användning av sekundära råmaterial kan vi tillsammans minska användningen av naturresurser och stödja förverkligandet av miljö- och klimatmål. Det skapar även lönsam verksamhet för alla i värdekedjan”, säger Annica Lindfors.

Lösningar som skapar mervärde

Under de kommande åren kommer Nordkalk fokusera sina R&D-aktiviteter på utveckling av nya kalkbaserade cirkulära lösningar.

”Vi är intresserade av att hitta den bästa möjliga användningen för alla kalkbaserade biprodukter eller sidoströmmar. Möjligheterna är obegränsade, och om du är intresserad av att samarbeta med oss så ska du inte tveka över att ta kontakt”, uppmuntrar Annica Lindfors.

Läs mer om cirkulära lösningar på Nordkalk HÄR!

Se video HÄR!

bild