Ryssland startar arktiskt oljeprojekt som kommer att producera 25 miljoner ton olja per år

Rysslands enda nuvarande arktiska oljeprojekt till havs, Prirazlomnoye, ligger i Pechorahavet. Foto: Gazprom Neft

Rysslands nationella oljebolag har inlett byggandet av ett massivt projekt i Arktis som enligt landets befattningshavare kommer att producera 25 miljoner ton olja varje år fram till 2024.

Rysslands expansion är endast möjlig eftersom Arktis nu är betydligt mer tillgänglig än tidigare på grund av att havsnivån sjunker när planeten värms upp.

Isen i Arktis smälter snabbt på grund av pågående klimatförändring och hela Arktiska Oceanen riskerar att bli helt isfri under somrarna i framtiden. Forskare har presenterat analyser av hur koldioxidutsläpp påverkar issmältningen i den erkända vetenskapliga tidskriften Science.

Analysen bygger på beräkningar av hur stor isen var i september varje år och hur stora de aggregerade koldioxidutsläppen var vid samma tidpunkt. På detta sätt kan man räkna fram att varje ton koldioxidutsläpp minskar arean av isen med 3 m2 (± 0,3 m2).

Nyhetssajten Barents Observer rapporterade nyligen att ett antal fartyg har upptäckts utanför Taymyrhalvön i Sibirien. Fartygen har lastat av cirka 20 000 ton byggmaterial. Syftet är att börja bygga det som kommer att vara Arktis största oljeterminal.

Projektet, kallat Vostok Oil, ägs av Rosneft, som kontrolleras av den ryska regeringen men har ett antal privata investerare, inklusive BP, som har stora planer på att bli netto-noll-producerande energiförsörjare senast 2050.

VD:n för Rosneft berättade för Vladimir Putin nyligen att företaget också hade börjat borra i ett nytt licensområde under maj, som en del av projektet.

Det föreslagna projektet är extra stort. Enligt Rosneft räknar man med att kunna exportera 25 miljoner ton olja per år fram till 2024, 50 miljoner ton 2027 och 115 miljoner ton fram till 2030.

Företaget planerar att skapa 15 helt nya städer för de uppskattade 400 000 arbetarna som behövs. Uppenbarligen finns det olja att borra efter i en av de mest känsliga regionerna i världen.

Rosneft meddelade att olja som kommer att produceras från Vostok-projektet är ”miljövänlig”, rapporterade Barents Observer. Enligt företaget kommer oljan att ha "ett mycket litet kolväteavtryck" dock utan att berätta om hur de har beräknat detta.

Dessutom skulle de ryska exploatörerna även enligt egen utsago utveckla "miljövänliga" borrvätskor. Rosneft meddelade att man planerar att bedriva denna utvinning med hjälp av vindkraftverk.

Området där terminalen byggs är en av de snabbast uppvärmande regionerna i världen. Tidigare i år registrerade Taymyrhalvön temperaturer på 12 grader Celsius, vilket är varmare än genomsnittet.

En klimatrapport från den ryska meteorologiska byrån rapporterar att halvön värms upp snabbare än något annat område i landet och registrerar en temperaturökning på 1,2 grader Celsius sedan 1976. Orsaken anses vara den ständigt ökande oljeeldningen i området i form av öppna flammor.

Detta kan anses som skräckinjagande för många som inte leder ett olje- och gasföretag. Smältande is har gjort det möjligt att utforska fossila bränslen i Arktis eftersom fartygen kan leverera bränsle fram och tillbaka över färdleder som tidigare inte ens existerade. Under vintern 2021 år använde ett tankfartyg med bensin i lasten en isbrytare för att korsa de arktiska haven, en tidigare okänd bedrift som rederiet producerade en lite för glad film om.

Samtidigt som Ryssland verkar satsa stort i oljeutvinning i Arktis går USA i en annan riktning. Nyligen beslutade president Joe Biden att avbryta flera avtal för utvinning av olja och gas i ett stort naturreservat i delstaten Alaska. Detta gäller tills miljöpåverkan av avtalen har undersökts, informerade det amerikanska inrikesdepartementet nyligen.

Efter undersökningen avgörs om avtalen kommer att återupptas eller upphävas, skriver ministeriet.

Beslutet ses som en vändning av tidigare president Donald Trumps försök att utvidga fossila bränslekällor och mineralutvinning i USA, inklusive i Alaska.