Statkraft ingår ett 15-årigt avtal med Boliden

Boliden meddelar att expansionen i Odda ska drivas av vattenkraft och att avfallet kommer att bearbetas "i bergsgrottor med unik, hållbar teknik". Smältverket kommer också att utvinna bi-metaller bly, guld och silver. Foto: Boliden

Svenska metallföretaget Boliden kommer att köpa el till en utbyggd fabrik av det norska energibolaget.

När Bolidens expansion av smältverket i den norska staden Odda är klart 2024 kommer elen att levereras av Statkraft under de kommande 15 åren.

Kontraktet uppgår till 1,6 terawattimmar per år, vilket gör anläggningens produktion grönare när kapaciteten utökas från nuvarande 200 000 ton per år till 350 000. En förlängning som också ökar effektbehovet med 700 gigawattimmar.