Modernare utbildningar inom råmaterialsektorn svarar mot industrin behov

Bild: EIT RawMaterials

För att nyblivna ingenjörer ska kunna blomstra inom råmaterialindustrin krävs också andra färdigheter än det tekniska kunnandet. Hittills har inte universitetens utbildningsprogram svarat tillräckligt väl mot de behov som råmaterialindustrin har.

Det säger Catrin Edelbro, geomekanisk ingenjör på Itasca. Edelbro och Erik Hulthén, docent och programchef vid Chalmers tekniska högskola. De är initiativtagare till projektet CDIO-2 som framgångsrikt utbildat 300 akademiska lärare och branschrepresentanter enligt metoden Concept-Design-Implement-Operate (CDIO). Metoden används inom utbildningar inom råmaterialsektorn vid ledande europeiska universitet och ger den nya generationen ingenjörer de färdigheter som behövs för att lösa framtidens utmaningar.

– Vi vill förändra ingenjörsutbildningen inom branschen så att den bli mer attraktiv för studenterna och ger dem den kompetens som de kommer att behöva. På så vis kan vi säkra att utbildningarna vid våra universitet klarar av att möta de behov som industrin har, säger Erik Hulthén.

En palett av färdigheter

Ingenjörsutbildningar är kända för att vara traditionellt uppbyggda och tematiskt organiserade.

– Till exempel praktiserar studenter på ingenjörsutbildningar sällan, eller aldrig, entreprenörs-, kommunikations- och innovationsfärdigheter. Dessa färdigheter behövs, särskilt i små och medelstora företag, säger Catrin Edelbro.

Inom ramen för projektet CDIO får studenterna träna sig i bland annat entreprenörskap genom integrerade, praktiska och aktiva uppgifter. Studenterna får också en större och bredare kompetens inom kommunikation, företagande och innovation utöver de tekniska färdigheterna de behöver som ingenjörer inom råmaterialsektorn.

Stöd från EU

Projektet har fått stöd av det europeiska konsortiet EIT RawMaterials.

– Det är första gången den här typen av metodik tillämpas på utbildningsprogram inom metall- och gruvindustrin och projektet har varit viktigt och framgångsrikt. Vi ser gärna att metodiken utvecklas ytterligare inom branschen, säger Per Storm, Direktör för EIT RawMaterials Innovation Hub North.

I projektet har industri- och akademisk personal arbetat tillsammans i Spanien, Sverige och Tyskland.

– Det starka europeiska nätverk med ledande industri- och högskoleinstitut som är en del av EIT RawMaterials har varit till stor nytta för oss för att kunna genomföra all utbildning, säger Erik Hulthén.

Se aktuella utlysningar på www.eitrawmaterials.eu.

Fakta:

EIT RawMaterials stöder företag och utbildningsinstitut

EIT RawMaterials är en del i EU:s ramprogram för finansiering av forskning och innovationer, Horizon Europe och är världens största konsortium för råvaror och avancerade material. Partnerskapet EIT RawMaterials riktar sig till Europas mineral-, metall-, material- och återvinningssektorer.

EIT RawMaterials stöder företag och utbildningsinstitut med utlysningar fler gånger per år. Se aktuella utlysningar på www.eitrawmaterials.eu.