Shell ökar produktionen från Norges näst största gasfält

Ormen Lange -fältet är det näst största gasfältet som har tagits i drift utanför norska kusten på norsk kontinentalsockel. Fältet ligger cirka 120 kilometer nordväst om Kristiansund i Norska havet. Foto: Shell

Norwegian Shell och partners kommer att öka återvinningsgraden för gas från Ormen Lange -fältet från 75 till 85 procent.

Shell har tillsammans med sina partners inom Ormen Lange-fältet Petoro, Equinor, Ineos och Vår Energi valt att öka gasproduktionen från fältet.

Partnerna har därmed fattat ett slutgiltigt investeringsbeslut och vidarebefordrat sin plan för expansion och drift till Olje-och energiministeriet. Det uppger Norske Shell i ett uttalande.

Enligt planen kommer det nya projektet att kunna producera ytterligare 30-50 miljarder danska kronor kubikmeter naturgas från Ormen Lange. Detta ökar återhämtningsgraden från 75 till 85 procent.