EU och USA överväger klimattullar på kinesiskt stål och aluminium

Kinesisk industrianläggning vid floden Yangtze. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit. High Contrast

Om de två partierna går med på det blir det ett helt nytt synsätt, eftersom strafftullar, eller tullar, oftast bara används i handelstvister och inte för att föra klimatagendan framåt.

- EU och USA överväger inledningsvis att införa en klimattull på stål och aluminium för Kina, berättar Bloomberg News och citerar icke namngivna källor.

Idén kommer från den amerikanska administrationen under president Joe Biden, och den är kvar i ett inledande skede av diskussioner, och det finns inget officiellt förslag.

Största utsläpparen

En faktisk tillämpning av en tulltaxa, om en överenskommelse skulle nås, kommer sannolikt inte heller att vara möjlig förrän någon gång i slutet av 2023.

Åtgärden kommer sannolikt att vara bredare och rikta sig till flera stora CO2-utsläppsländer, men den riktar sig främst till Kina som är den största utsläpparen i världen och som också är den största globala producenten av både stål och aluminium.

Beskedet kommer efter att EU och USA under president Biden har börjat återuppbygga förtroendet för varandra i handelsfrågor, i kölvattnet av att USA:s tidigare president, Donald Trump, under sin mandatperiod startade ett handelskrig inte bara med Kina utan även med EU, med Kanada och med Mexiko.

Protektionistiskt

Nyheten kommer dock också samtidigt som nya sprickor har dykt upp, eftersom den nyligen antagna amerikanska Inflation Reduction Act, som avsätter flera hundra miljarder dollar för investeringar i den gröna omställningen, av EU uppfattas som favoriserande gentemot amerikanska företag.

Källa: Bloomberg