Norska Blastr investerar 4 miljarder euro i tillverkning av grönt stål i Finland

Norska Blastr investerar 4 miljarder euro i tillverkning av grönt stål i Finland. Foto: EBRD

Norge-baserade Blastr Green Steel presenterade nyligen en plan som går ut på att investera 4 miljarder euro (4,2 miljarder USD) i produktionen av grönt stål vid en ny förnybar vätgasdriven fabrik i Finland.

Tillverkningsanläggningen, som kommer att installeras i Ingå, i södra Finland, kommer att utrustas med en produktionsenhet för grön vätgas som till största delen försörjs med vindkraft. Kraften kommer att hämtas från vindkraftsparker som direkt eller indirekt ägs av stålproducenten.

Blastr har säkrat rätten att utnyttja det valda markområdet genom en avsiktsförklaring (LoI) med det finska statliga energibolaget Fortum Oyj. Platsen är belägen inom den senares befintliga industrikomplex i Ingå.

Avgörande faktor 

Produktionen vid den nya anläggningen ska starta i slutet av 2026, med en årlig produktion på 2,5 miljoner ton varm- och kallvalsat råstål.

Blastrs fabrik kommer att byggas för att möta den växande efterfrågan på kolfritt stål, som ses nå 50 miljoner ton i Europa år 2030. Det norska företaget påpekade att grönt stål är en kritisk råvara för infrastrukturprojekt för förnybar energi, som vindkraftverk , och ses som en "avgörande faktor" för den gröna energiomställningen.

Norska Blastr investerar 4 miljarder euro för att tillverka grönt stål i Finland. Källa: EBRD