För att Europa ska klara av den gröna omställningen måste fler gruvor öppnas

Särkijärvi dagbrott i Finland sett från södra kanten. Foto: Wikipedia, common, kredit: kallerna

Finland har mineraler som Europa behöver, men gruvdrift delar åsikter. Samtidigt vill EU att vi ska bli oberoende av Kina och Ryssland. Men frågan är om kommunerna vill ha nya gruvor på sitt område?

När bensinbilar ska bytas ut mot elbilar och energiproduktionen ska ske med vindkraft ökar trycket på fler gruvor inom EU.

Rådgivare i Korsnäs

– Vi kan inte vara världens största användare av de här metallerna men samtidigt kräva att de tas med barnarbetskraft någonstans i Afrika eller andra ställen. Vi måste titta vad vi kan ta själva, säger Alf Björklund, professor emeritus till nyhetssajten Svenska Yle.

Numera är han rådgivare i olika prospekteringsarbeten, ett med intressen i finländska Korsnäs.

Det handlar om kritiska mineraler och metaller som till exempel litium, kobolt, nickel och grafit. Mineraler som behövs i batterier för bilar. Enligt IEA:s (International Energy Agency) uppskattning kommer efterfrågan på kritiska mineraler att öka från år 2020 med 35,2 miljoner ton till år 2050. Det är en beräknad ökning på nästan 496 procent.

Kommissionens lagförslag

Men det handlar inte bara om den gröna omställningen, utan minst lika mycket om geopolitik.

– I dag kontrollerar Kina den globala förädlingen av gruvmetaller. Vi ska se till att det finns reserver där tillgången idag är en risk, sa Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i september när hon presenterade kommissionens lagförslag om kritiska mineraler, den så kallade European Critical Raw Materials Act.

I dag dominerar Kina förädlingen av sällsynta jordartsmetaller till nästan 90 procent och litium till nästan 60 procent.

Keliber i Finland siktar på att om några år bli det första företaget i Europa med tillverkning av litiumhydroxid av råvaror från egna gruvor. Litiumhydroxid används bland annat i batterier för eldrivna fordon.

Källa: Svenska Yle