EU kommer att säkra ökad tillgång till kritiska råvaror utanför Kina

Kritiska mineraler är mineraltillgångar som är väsentliga för ekonomin och vars tillgång kan störas. "Kritiken" hos en mineral förändras med tiden när utbudet och samhällets behov förändras. Bordssalt, till exempel, var en gång ett kritiskt mineral. Idag är många kritiska mineraler metaller som är centrala för högteknologiska sektorer. De inkluderar de sällsynta jordartsmetallerna och andra metaller såsom litium-, indium-, tellur-, gallium- och platinagruppelement. Foto: USDA Press

EU-kommissionen kommer snart att lägga fram förslag på hur Europa kan göra sig mindre sårbart inför Kina.

EU måste undvika att bli beroende av ett fåtal länder när det gäller tillgången på kritiska råvaror, anser EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU måste också vara mindre beroende av kritiska råvaror från Kina. Det är ett av de centrala målen i ett förslag som EU-kommissionen väntas lägga fram snart.

Ökad oro

Förslaget kommer i samtidigt med att USA och EU:s konkurrens med Kina hårdnar, och det finns oro för huruvida Kina kommer att hjälpa Ryssland med militär utrustning eller försöka invadera Taiwan själv.

- Osäkerheten ökar behovet av åtgärder, säger Dansk Industris chef till tidskriften Global Handel och Investeringar, Peter Thagesen.

– Den naiva tron ​​på att globaliseringen kommer att lösa alla problem har fått ett ordentligt skott. Vi måste titta på hur robusta våra värdekedjor är i Europa. Och hur beroende vi är av länder som Kina, säger Peter Thagesen.

Grafit och wolfram

När det gäller bland annat sällsynta jordartsmetaller, grafit och volfram är Kina huvudleverantör. Faktum är att Kina är den ledande producenten av mer än hälften av världens monopoliserade råvaror, visar en beräkning från DI.

De kritiska råvarorna används i viktiga produkter som läkemedel, elektronik och solceller. Därför är det enligt DI oroande att produktionen framför allt sker i tre länder, däribland Kina.

- När det gäller sällsynta jordartsmetaller har Kina nästan ett de facto monopol. De sällsynta jordartsmetallerna bryts på flera olika platser, men bearbetningen sker i stort sett bara i Kina. Vi får göra upp med oss ​​själva om vi vill fortsätta på det här sättet, säger Peter Thagesen.

Strategiska partnerskap

EU-kommissionen förväntas bland annat föreslå att råvaror säkras från flera källor genom handelsavtal och strategiska partnerskap. Det kommer att kunna sprida risken genom att säkra leveranser från fler länder än Kina.

Men förmodligen kommer den mest kontroversiella punkten i strategin att vara investeringar i mer råvaruutvinning, bearbetning och återvinning i EU.

Det kommer bland annat att kräva enklare tillgång till tillstånd, tror DI. Men också en större förståelse för att miljön i vissa fall får stå för en del av priset om politikerna går den vägen, säger Peter Thagesen.

Fortsatt beroende på kort sikt

-De politiska vindarna blåser i en ny riktning i förhållande till försörjningstryggheten, men man får se hur långt den politiska viljan räcker. För det finns också dilemman i det.

- Om man vill utvinna sällsynta jordartsmetaller i Europa förorenar det vilt. Är vi redo för det? Annars tycker vi att det är bekvämt att det utspelar sig i Kina? Det är några av de saker vi måste ta ställning till, säger Peter Thagesen.

Han räknar i alla fall med att det kommer att ta år innan tillstånd kan ges, investeringar görs och utvinning och förädling i EU säkerställs. Därmed kommer EU sannolikt att fortsätta att vara djupt beroende av Kina under de kommande åren.

Källa: Global Handel och Investeringar