Drillcon stabiliseringsborrar vid brandhärjad fastighet i Stockholm

Bild: Drillcon

Drillcon Scandinavia har genomfört omfattande stabiliseringsborrning för att säkra fasaden till den kulturminnesmärkta fastigheten i hörnet Biblioteksgatan/Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm, som brandhärjades svårt i november 2017. Arbetet som slutförs till midsommar inleddes under första kvartalet 2020 med ett totalt ordervärde på cirka 6 miljoner kronor.

Bakgrunden till borrningsprojekt är att den brandhärjade fastigheten, som ägs av fastighetsbolaget Hufvudstaden, är kulturminnesmärkt och att fasaden ska bevaras. Under det pågående renoveringsarbetet är det bara fasaderna som behålls som ett skal. För att säkra ytterväggarna måste dessa förankras och därför har Drillcon borrat ned till fast berg för att där förankra med nya fundament.

För att det ska lyckas krävs att borrningen sker utan vibration, annars riskerar väggarna att rasa och omkringliggande byggnader skadas. Den vanliga borrtekniken som kallas hammarborrning kan alltså inte tillämpas här. Därför har vi borrat med skärande borrning med diamantkrona som är helt vibrationsfri”, säger Patrik Rylander, VD Drillcon AB.

Den typ av skärande borrning med diamantkrona kommer ursprungligen från gruvsidan där Drillcon arbetar med prospekterings- och provborrningar samt raiseborrning. Att använda tekniken för anläggningsarbeten och stabiliseringsprojekt i känslig miljö är en förhållandevis ny och växande applikation.

Drillcon har nyligen genomfört fler spektakulära borrningar i Stockholm som till exempel förankringen av Katarinahissen inför ombyggnationen av Slussen och renoveringen av Östermalmshallen. Tidigare spektakulära projekt är Hotell Reisen på Skeppsbron och i Hötorgshallen. Dessa borrningar gjordes medan det var full aktivitet i byggnaderna.

Bakgrunden till att gamla fastigheter och andra anläggningar behöver förankras i Stockholm är att det är grundlagt på träpålar. Grundproblemet är att grundvattennivån sänktes när Stockholms tunnelbana byggdes för 60-70 år sedan. Det har gjort marken i Stockholm instabil och i bland annat Gamla Stan som är byggd på träpålar har dessa börjat ruttna. Det är därför Gamla Stan sjunker och att en del hus lutar.

Borrningarna på Biblioteksgatan har genomförts på uppdrag av Pålab som har ansvar för att grundförstärka fasaderna.

Nora 15 juni 2020

Patrik Rylander, Drillcon AB
VD & Koncernchef

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

 

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00info@eminova.se