Ny patenterad metod ger helt fossilfritt järn

Det går att öka återvinningen av järn helt utan utsläpp av koldioxid, det har en svensk uppfinning bevisat. Det svenska företaget GreenIron har  fyra värdefulla patent för en innovation som saknar sin like på marknaden: en ugn som skapar rent järn utan utsläpp. Ugnen gör det möjligt att redan idag återvinna restprodukter och avfall från stål- och gruvindustrin utan koldioxidutsläpp.

– Varför ska vi acceptera koldioxidutsläpp när vi inte behöver det? Det enda som kommer ut ur vår ugn är rent järn och vatten, säger Edward Murray som är vd på det svenska start-up företaget.

Ugnen klarar av att leverera fullt reducerad metall av restprodukter och avfall från av stålverk och industri.

– Vårt mål är att ta hand om glödskal och rökdamm från stålverk, slipavfall från tillverkande industri och att bli en producent av fossilfritt järn till gjuterier. Ugnen är liten och kan placeras där restprodukter och avfall produceras vilket gör att bolagen kan spara på transporter vilket ytterligare minskar kostnader och koldioxidutsläpp. Dessutom kan ugnen producera alternativ till det skrot som idag går in i stålverken.

Ugnen är dessutom billig och skalbar.

Det låter nästan för bra för att vara sant.

96 % rent järn

Edward tar fram en genomskinlig plastlåda med vad som ser ut som lakritskulor.

– Det här är 96 procent rent järn, säger han och tar upp en näve med pellets som har reducerats i ugnen.

GreenIron har just nu fyra patent i PCT-fas (globala patent) för sin utsläppsfria metod att reducera metalloxider till rena metaller. De första rapporterna visar att det inte finns några liknande patent i världen.

– Vi är helt ensamma på det här området och processen och systemet är unikt, säger Edward.

I de tester som genomförts har GreenIron redan reducerat till exempel järnmalm till 96 %. Detta helt utan koldioxidutsläpp.

 

bild
Edward Murray vd på det svenska start-up företaget.

 

Unik uppfinning

GreenIrons banbrytande teknologi grundades redan i slutet på 1960-talet när Hans Murray började forska för att öka återvinningen av så kallade sekundärmaterial.

– Min pappa Hans upptäckte en ny metod för återvinning av metalloxider, utvecklade processen och testade den i tre år i ett laboratorium. En fullskalig ugn byggdes sedan vid ett stålverk i Sverige på mitten av 1970-talet. Ugnen användes i ungefär ett halvt år, berättar Edward.

För fyrtio år sedan prioriterades inte miljöfrågor och det industriella engagemanget var svagt. Idag är miljöfrågor högt på agendan och branschen söker med ljus och lykta efter hållbara och lönsamma lösningar.

– När det började pratas mer om miljö år 2016 insåg vi att tiden hade kommit ifatt pappas gamla idé. Vi plockade fram hans gamla process- och systembeskrivningar och gjorde dem ännu mer energieffektiva enligt de teknikförändringar som skett under de senaste 45 åren, säger Edward.

Det var då de förstod att uppfinningen fortfarande var unik.

Drivs med naturlagarna

Enkelheten i processen kan delvis förklaras med att processen i ugnen huvudsakligen drivs av naturlagar. Det är en vätgasbaserad process och sker vid relativt låg temperatur, vilket gör den mycket energieffektiv. All vätgas som går in i ugnen konsumeras och blir vatten eller sparas och används i nästa reduktion. Inget avfall skapas.

 – Vi jobbar med skillnader i tryck, temperaturer och massa. Vi har pellets med högt järninnehåll som insatsvara. Det som vi sätter in i ugnen är det som kommer ut, med undantag för syret som reduceras bort, förklarar Edward.

Bly och zink faller ut som ett separat pulver som också kan återanvändas. Både kallbundna pellets och brända pellets kan användas.

– Det finns inget som smälter, inget som rinner, ingenting som rör sig inuti ugnen. Pelletsen bara ligger där. Det är en icke-frätande, harmlös miljö. Det är en tryckkammare med väldigt litet slitage inuti vilket gör att ugnen har en mycket lång hållbarhet, säger Edward.

Ugnen för med sig vinster för både samhället i stort och för industrin, eftersom den är miljövänlig, energieffektiv och har låga investerings- och operativa kostnader. Därför har bland annat EIT RawMaterials Innovation Hub North och Vinnova stöttat företaget.

– Jag kan inte med ord beskriva hur viktigt det stöd vi fått har varit för oss, säger Edward. Tack vare stödet har processen och ugnen testats och är klar att tas i bruk av till exempel stålbolag, gjuterier och återvinningsbolag som vill öka återvinningen av järn helt utan utsläpp av koldioxid.

 

Läs mer om GreenIron: www.greeniron.se

 

Text & foto: Mia Smeds / EIT RawMaterials Innovation Hub North