Norsk Hydro avyttrar sin aluminiumrullverksamhet

Foto: Norsk Hydro

Norsk Hydro meddelar att de sålt sin aluminiumrullverksamhet till KPS Capital Partners för 1 380 miljoner euro, detta som ett steg i att öka lönsamhet och hållbarhet.

Hydros rullverksamhet omfattar sju anläggningar, ett forsknings- och utvecklingscenter, försäljningskontor. Totalt omkring 5 000 medarbetare arbetar inom affärsområdet. Merparten av personalen finns i Tyskland medan 650 arbetar i Norge.

Norsk Hydros vd och koncernchef Hilde Merete Aasheim säger i ett pressmeddelande:

– Hydro inledde 2019 en strategisk översyn av vårt affärsområde Rolling tillsammans med andra strategiska åtgärder mot lönsamhet och hållbarhet. Vi har nu avslutat det och vår Rolling-verksamhet kommer att fortsätta utvecklas under nytt ägande. Detta är en bra lösning för både Hydro och för de anställda inom Rolling-verksamheten, som kommer att fortsätta sina ansträngningar och driva tillväxt i ett nytt, dedikerat nedströmsföretag.