Sex nya Top Hammer XL-riggar från Sandvik ökar borreffektiviteten i finska Siilinjärvigruvan

Top Hammer XL. Bild: Sandvik

I mars skedde Sandviks globala lansering av banbrytande systemet Top Hammer XL för topphammarborrning av stora hål. Först ut att dra nytta av borrsystemets unika egenskaper är finska Tapojärvi som nu beställt sex borriggar med Top Hammer XL-teknik.

Intresset från hundratals inbjudna kunder och andra intresserade var stort när Sandvik i mars lanserade nya Top Hammer XL-systemet över hela världen, via nätet. Det stora intresset är lätt att förstå, eftersom Sandvik genom Top Hammer XL nu lyckats skapa ett avancerat system för topphammarborrning som medger hål på ända upp till 178 millimeter i diameter. Andra fördelar är snabbare, bränslesnålare och mer kostnadseffektiv topphammarborrning än vad som varit möjligt tidigare

Målgruppen är kunder med storskalig verksamhet inom ovanjordsborrning, och med en beställning på sex Top Hammer XL-riggar blev finska Tapojärvi först ut att beställa det nya systemet. Tapojärvi svarar för driften vid industrikoncernen Yaras gruva i Siilinjärvi i mellersta Finland, för produktion av fosfat till gödningsmedel.

Optimal samverkan

Kärnan i Top Hammer XL-systemet är tre beprövade Sandvik-komponenter som inom ramen för projektet vidareutvecklats för att samverka optimalt. Det handlar om nyutvecklade borriggen Pantera DP1600i, nya kraftfulla bergborrmaskinen RD1840C samt bergborrverktygen LT90 som tagits fram för att matcha de övriga komponenterna i systemet.

Under utvecklingstiden har Top Hammer XL levererat utmärkta borresultat. Fältborrningar på mer än 100 000 meter har resulterat i 50 procent lägre bränsleförbrukning, 25 procent lägre totalkostnad och 15 procent ökad produktivitet jämfört med så kallad sänkhammarborrning.

För att öka produktiveten och säkerheten ytterligare kommer de sex Top Hammer XL-riggarna i Siilinjärvigruvan att fjärrstyras via Sandviks AutoMine®-system, samtidigt som Sandviks OptiMine®-lösning tar hand om optimering och analyser av driften.

- Vi ser verkligen fram emot att visa vägen i branschen med Top Hammer XL-systemet som ger våra kunder helt nya möjligheter att effektivisera sina verksamheter, säger Petri Virrankoski, vd för Surface Drilling inom Sandvik Mining and Rock Solutions.