Epiroc förvärvar chilenskt gruvteknikföretag

Foto: Epiroc

Epiroc meddelar att de har förvärvat Mining Tag S.A., ett chilenskt bolag som tillhandahåller sensorbaserade lösningar som stärker säkerheten och produktiviteten i gruvor.

Mining Tag, med säte i Santiago, Chile, utvecklar och implementerar sensorbaserade lösningar som möjliggör övervakning, automation och processförbättringar för gruvdrift. Lösningarna används framför allt i underjordsgruvor.

Mining Tag är verksamt i flera länder i Latinamerika, har cirka 120 anställda och hade intäkter under 2020 på cirka 65 kronor.

– Intelligenta gruvlösningar är framtiden. Tillsammans med det innovativa teamet på Mining Tag kommer vi att stärka vårt smarta digitala erbjudande till kunder i Latinamerika och andra delar av världen, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.

Köpeskillingen har inte avslöjats.