ROXON Bandövervakning: Nästa steg i digitaliseringen av transportörer

ROXON tillhandahåller det ultimata verktyget för övervakning av transportband som möjliggör intelligenta underhållsåtgärder vid serviceplanering. För närvarande inspekteras även kritiska transportband manuellt vilket tar längre tid med ojämnt resultat och för sent för att identifiera kritiska skador tillräckligt tidigt för att undvika kostsamma produktionsstopp. Med ROXON HX270-systemet ändras arbetet med att kontrollera transportbandets skick från manuellt arbete till en enkel och smart uppgift.

HX270 är en viktig tillgång och nyckeln för att utveckla anslutningspotentialen och de digitala möjligheterna för ett transportband. Att övervaka tillståndet och underhålla slutar vara en analog process och blir digital och automatisk. Kontinuerlig information om transportbandets skick är grundläggande för att kunna agera i tid och vidta effektiva underhållsåtgärder.

Med konstant övervakning följer behovet av åtkomlighet och att användaren måste kunna nå systemet var som helst när det behövs. Bandövervakningens användargränssnitt är åtkomligt via den installerade programvaran på plats samt på distans via webben.

HX270 möjliggör ett snabbt och förebyggande underhåll, vilket ökar bandets livslängd och minskar den mängd band som behöver bytas ut på grund av skador. Behovet att lagerhålla stora mängder reservband försvinner, vilket har en världsomfattande påverkan på tillverkningen av band. Materialbesparingar och intelligent produktion kommer att spela en nyckelroll för att minimera miljöpåverkan och ha en positiv inverkan på klimatförändringarna.

Besök ROXON:s hemsida HÄR!