Kosovo förbjuder utvinning av krypto – priset på bitcoin faller

I början av 2022 tappade bitcoin runt 4,9 procent. Prognoser i all ära men prisfall måste också kalkyleras in. Bild: Creative Commons Lic, Pixabay

Kosovo har infört ett förbud mot att utvinna kryptovaluta för att spara elektricitet, rapporterar Reuters.

Kosovos energiminister Artane Rizvanolli gav nyligen ”alla brottsbekämpande myndigheter” order om att stoppa produktionen av Bitcoin, samt att ”identifiera platser där det finns produktion av kryptovaluta”.

Priset på bitcoin faller under 42 000 dollar vilket är lägsta nivån på tre månader, skriver Bloomberg. I början av 2022 tappade bitcoin runt 4,9 procent.

En förklaring till tappet är rädslan för den amerikanska centralbanken Federal Reserves åtstramningar. Den näst mest populära kryptovalutan ether sjunker 8,3 procent och är på sin lägsta nivå sedan 30 september.

Anledningen är att Kosovo över vintern har kastats in i en energikris. Ungefär 90 procent av Kosovos elproduktion kommer från brunkol, men landets kraftverk har dragits med produktionsstopp. I december utlyste regeringen nödläge i 60 dagar, vilket bland annat möjliggjorde fler planerade strömavbrott samt ökad import av el.

I dagsläget importerar Kosovo omkring 40 procent av sin totala elförbrukning, men samtidigt har priset på europeisk naturgas ökat med omkring 30 procent.

Precis som i många andra europeiska länder har priserna stigit den senaste tiden, inte minst på grund av att Balkans största kolkraftverk nyligen stängdes ned. På grund av elbristen har landet den senaste tiden drabbats av omfattande strömavbrott, något som lett till kraftiga protester.

Tidigare har Kosovos elpriser varit låga vilket lett till att många unga börjat att arbeta med den energikrävande kryptoutvinningen.

Källa: Bloomberg/Reuters