Svemin lanserar Mineralpolitisk granskning 2022

Bild: Svemin

Branschorganisationen Svemin lanserade ”Mineralpolitisk granskning 2022” häromdagen, i samband med seminariet "Brytningstid i Sverige – klimatomställning och mineralpolitik" i Almedalen i Visby.

I det av Svemin arrangerade seminariet utfrågades samtliga av riksdagens partier om hur de ser på sin respektive gruv- och mineralpolitik. Syftet med seminariet var att utvärdera vilken linje partierna tänker driva i dessa frågor under nästa mandatperiod.

Resultatet visar en stor spännvidd i inställningen till gruvfrågor, men det samlade resultatet visade också hoppfullhet, enligt Svemin.

-Det finns skäl att tro att den svenska gruvpolitiken kommer att genomgå en tydlig förbättring under nästa mandatperiod. Åtminstone om man ska tro vad partierna svarat i vår valenkät, säger Maria Sunér, vd Svemin.

-Klimatomställningen börjar i gruvan, därför är viktigt att vi som har förutsättningar för en stark mineralindustri här i Sverige också ges möjlighet av politiken att utvecklas, säger Maria Sunér.

–Vi kommer självklart att granska och följa upp att det som utlovas här i enkätsvaren också blir genomfört. Vi kommer också vara aktiva i att fortsätta föra dialog i de frågor som behöver diskuteras vidare.