Boliden klår förväntningarna

Johanna Norin/TT: Gruvkoncernen Boliden redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Boliden redovisar en vinst före skatt på 3 984 miljoner kronor för andra kvartalet. Under motsvarande kvartal i fjol blev vinsten före skatt 2 727 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet lyfte till 4 532 miljoner kronor, upp från 2 616 miljoner ett år tidigare. Det var något bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 4 390 miljoner enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Bolidens försäljningsintäkter lyfte till 21 568 miljoner kronor, upp från 17 891 miljoner kronor ett år tidigare. Där hade analytiker räknat med ett lyft till 22 654 miljoner kronor.

"Kvartalet inleddes med höga metallpriser som en konsekvens av både högkonjunktur i stora delar av västvärlden och som en följd av kriget i Ukraina. Därefter gick den globala ekonomin in i en fas av allt större osäkerhet. Högt inflationstryck, höjda styrräntor, och Kinas fortsatta nolltolerans mot covid-19 påverkade konjunkturutsikter och metallpriser negativt", skriver Boliden i rapporten.

"Priserna på Bolidens huvudmetaller föll markant mot kvartalets slut. Dollarn stärktes generellt mot andra valutor, däribland både kronan och euron", tillägger gruvkoncernen.