Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin ○ Lördag, november 29, 2014
 • 11.66GBP-2 öre
 • 7.45USD+4 öre
 • 9.28EUR+1 öre

Vinnare

 • Stora Enso R1.23%
 • NGEx Resources Inc1.17%
 • Holmen B0.8%
 • Stora Enso A0.23%
 • Holmen A0.2%

Förlorare

 • Endomines BTU-14.29%
 • Endomines-6.92%
 • Lundin Mining-6.52%
 • SEMAFO-2.85%
 • Arctic Paper-2.7%

Rio Tinto, ett av världens största, sänker sina planerade investeringar, capex, med 500 miljoner dollar till under 8,5 miljarder dollar för 2014...

Materialutvecklingen inom stålbranschen går hissnande fort. Det är något som bland annat fordonsindustrin inte varit sena att utnyttja.
Men...

Det krisdrabbade gruvbolaget Northland ajournerar torsdagens bolagsstämma. Enligt bolaget uppfylldes inte de närvarokrav som satts upp som villkor...

Förhandlingarna har brakat samman mellan LKAB Malmtrafik och Norsk Lokomotivmannsförbund. Strejk har utbrutit.

Marknaden underskattar den potential som Botnia Exploration har i guldfyndigheterna i Vindelgranseleområdet. När alla tillstånd väl är på plats...

Ryska Alrosa, världens i volym mätt största producent av rådiamanter, redovisade på onsdagen ett nettoresultat på motsvarande -1,6 miljarder...

Northland Resources styrelse har utvärderat rådande situation och bestämde vid tisdagens styrelsemöte att skjuta på beslut om bolagets väg framåt...

Enligt företagsbarometern för små och medelstora företag var gruvbranschens utsikter i Finland ändå relativt goda.

Lundin Mining har uppnått vad det kallar kommersiell produktionsnivå vid den nystartade nickel- och koppargruvan Eagle i Michigan.

Att Kilimanjaro Golds tanzaniska partner, geologen Josephat Mwita, anser sig ha rätt till guldet i "restupplaget" i Maragruvan, bolagets...

Världsbanken har beslutat om att satsa på renare energiformer i fortsättningen.

Dannemora Minerals ansökan om att få sin företagsrekonstruktion förlängd har godkänts av Uppsala tingsrätt.

Det belgiska zinkbolaget Nyrstar, sektorkollega till Boliden, stänger tillfälligt gruvan Campo Morado i Mexico.

BHP Billiton, har gjort ytterligare sänkningar av bolagets planerade investeringar, capex, de kommande åren.

Priset på järnmalm, med 62 procent järninnehåll för leverans till den kinesiska hamnen Tianjin, noterades på fredagen till under 70 dollar för...

Botnia Exploration, som handlas på Aktietorget, tog en nedskrivning om 628 000 kronor för Harpsund under det tredje kvartalet.

Industriföretagen planerar att minska sina investeringar, visar Statistiska centralbyråns (SCB) investeringsenkät för oktober. Investeringarna...

Volvokoncernen avsätter 650 miljoner för förväntade kreditförluster, då nedgången i Kinas gruvindustri lett till en svagare efterfrågan på...

Northland Resources kan komma att räddas. En svenska investerargrupp har lagt ett bud till de större fordringsägarna. Troligen leder det till en...

USA:s storföretag har byggt upp varulager och nya ledningsfunktioner för att hantera ännu en vargavinter. Miljardbelopp satsas i förberedelser för...

Sannolikheten för att gruvbolaget BHP Billiton går vidare med en utbyggnad av den jättelika...

SSAB meddelar att skiljenämnden, som utsetts av Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, i dag...

BDX har erhållit ett avtal från LKAB om att sköta de interna transporterna i den nya LKAB-gruvan...

Den senaste dagsnoteringen för 62-procentig järnmalm levererad till den kinesiska hamnen Qingdao...

ThyssenKrupp redovisar ett justerat rörelseresultat, inklusive Steel Americas, på 1 333 miljoner...

EU har i all tystnad förhandlat fram ett stort transatlantiskt frihandelsavtal med Kanada.

Centralbanker köper allt mer guld, stressade av geopolitisk oro och för att bygga upp en mer...

Råstålsproduktionen i USA uppgick till 1 854 000 ton under vecka 46, fram till den 15 november....

Ett internationellt bolag planerar att finansiera det finländska gruvbolaget Talvivaaras...

Delta Minerals har tecknat avtal för försäljning av de första 60 000 ton järnmalm som...

Sotkamo Silver redovisar ett resultat efter finansiella poster på -2,5 miljoner kronor (-2,1)...

Tre tidigare anställda hos ståltillverkaren SSAB har dömts i Falu tingsrätt för insiderbrott...

Drillcons svenska dotterbolag Drillcon Core återanställer 13 personer tack vare snabbt...

Guldprospekteringsbolaget Kopy Goldfields föreslår en nyemission med företrädesrätt för...

Kilimanjaro Gold, som är listat på NGM MTF, redovisar ett nettoresultat om -1,1 miljoner kronor...

En kanadensisk advokat vill ha med sig fler aktieägare i en grupptalan mot det krisdrabbade...

SKF ska leverera onlineövervakning av fem bergspel till gruvan i Malmberget, Gällivare....

Industriföretag och gruvor är miljöer som kräver ett strukturerat, systematiskt och konsekvent...

Kennametals orderingång för jämförbara enheter sjönk 2 procent under tremånadersperioden augusti...

LKAB har köpt en Caterpillar 6060 FS till Svappavaarafälten. Grävmaskinen har en tjänstevikt på...

Glencore stänger ner produktionen vid kolgruvorna i Australien under tre veckor i mitten av december, skriver The Australian enligt Finwire. Som...

Salzgitter rapporterar ett nettoresultat om 3,8 miljoner euron i det tredje kvartalet 2014. Det väntade värdet låg på ett nettoresultat om -2,4...

Kilimanjaro Gold erkänner sig redo att implementera en ny metod för fortsatt guldutvinning i Maragruvan. Bolaget kommer sedan att prospektera...

Gränges redovisar ett resultat före skatt om 73 miljoner kronor (53) för det tredje kvartalet i år. Rörelseresultatet blev 81 miljoner kronor (60...

LKAB ansöker om att få bygga ut sin produktion i Kiruna. Bolaget har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att öka sin produktion av pellets i...

BHP Billiton kommer inte att sälja av sina tillgångar i västra delarna av Australien, meddelar bolaget.

Semafo redovisar ett resultat efter skatt på 11 miljoner dollar (-0,8) för det tredje kvartalet 2014 motsvarande 0,04 dollar per aktie.

Lucara Diamond utvann under det tredje kvartalet 126 rådiamanter klassificerade som stora vid Karowegruvan i Botswana. Det är en halvering jämfört...

Northland Resources har presenterat ett ackordsförslag för sina svenska dotterbolags borgenärer. Om ett tillräckligt antal borgenärer antar...

Boliden spår att kapitalinvesteringarna för 2014 och 2015 kommer att landa på 4,5 miljarder vardera. Underhållsstopp väntas samtidigt belasta...

Råstålsproduktionen i Tyskland uppgick till 3,544 miljoner ton under oktober månad. Jämfört med samma månad 2014 innebar det en nedgång med 5,9...

Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på 41,8 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2014 (15). Resultatet per aktie uppgick till 0:...

Det händer stora saker i Norrbotten och den andra upplagan av Load up North var en mässa i tiden. Cirka 200 företag fanns på plats och de flesta...

LKAB har utsett Bo Krogvig till ny ansvarig för samhällskontakter. Bo Krogvigs befattning är placerad i Stockholm och han kommer att rapportera...

Boliden kommer att starta en "fristående nickelsmältverksamhet". Årsproduktionen beräknas liksom tidigare uppgå till 25 000 ton nickel i skärsten...

Boliden har fattat beslut om att öka kapaciteten vid zinksmältverket Odda i Norge från 170 000 till 200 000 ton zink per år. Den nya kapaciteten...

Dannemora Mineral har lämnat in en ansökan om förlängd företagsrekonstruktion. Bolaget vill förlänga med tre månader, fram till den 13 februari...

Fortress Minerals, som är i färd med att byta namn till Lundin Gold, har i veckan i allt väsentligt genomfört den kapitalanskaffning som krävs för...

Sedan Lundin mining förvärvade Zinkgruvan för tio år sedan har bolaget...

Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt på 236 miljoner kronor för...

Arcelormittal, som är världens största ståltillverkare, redovisar ett...

Ett prospekt angående företrädesemission av units har upprättats av...

Det krisdrabbade gruvbolaget Talvivaara tas över av den finska staten i...

Efter år av fördröjning och överskridande kostnader fraktar äntligen Anglo...

Ledningen för Talvivaara anser att de finansieringar och framsteg som gjorts...

Klöckner redovisar ett nettoresultat på 15 miljoner euro (19) för det tredje...

Australien-baserade BHP Billiton säljer snart olja utan detaljerat tillstånd...

Lovisagruvans leveranser i oktober gick inte upp till förväntningar för...

Outokumpu redovisar ett resultat före skatt på -73 miljoner euro för det...

Ovakos försäljningsvolymer var i nivå med föregående år. Intäkterna uppgick...

Glencores kopparproduktion från egna tillgångar uppgick till 391 300 ton (...

Ngex, som kontrollerar tre stora koppar- och guldfyndigheter i Argentina och...

Priset på järnmalm för omedelbar leverans i Kina, världens största...

Näringsminister Mikael Damberg (S) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S...

Drillcon, som är listat på First North ger blandade utsikter för det fjärde...

Lundin Mining har köpt 80 procent av den chilenska gruvan Candelaria....

Northlands dotterbolag har blivit beviljade fortsatt rekonstruktion,...

Botnia Exploration har beslutat att gå vidare med förstudierna för...

Carbomaxägda RI Holding har förvärvat AB Ferrolegeringar från Nordic...

Kilimanjaro Gold kompletterar den tidigare beslutade företrädesemissionen av...

Semafos gruvprojekt Mana påverkas inte av de oroligheter som rapporterats...

Vale publicerade på torsdagen delårssiffror som både var långt under...

Auriant Mining köper resterande 70 procent av Kara-Beldyr i republiken Tyva...

Diamanter har hittats i svenska berg för första gången. Forskare vid Uppsala...

Lundin Mining redovisar ett nettoresultat på 34 miljoner dollar (28) för det...

Den kanadensiska nickelproducenten Sherritt International Corp gick med...

En ovanlig röd diamant från Rio Tintos Argylegruva i västra Australien har...

US Steel redovisar en nettoförlust på 207 miljoner dollar, 1:42 dollar per...

Gruvan Tenke Fungurume i Demokratiska Republiken Kongo, där Freeport-McMoran...

En person omkom i en olycka på SSAB:s stålverk i Luleå under måndagskvällen...

Endomines guldproduktion uppgick till 210,9 kilo (229,5) under tredje...

Alfa Laval redovisar en vinst före skatt på 991 miljoner kronor för tredje...

Ett 20-tal tyska lokalpolitiker vädjar i brev till regeringen om stopp för...

I mer än 20 år styrdes LKABs fläktar för ventilation i Kirunagruvan av ett...

Arcelor Mittal och Nippon Steel förvärvar gemensamt ett stålverk i Alabama,...

Sandvik redovisar en vinst före skatt på 2 001 miljoner kronor för tredje...

Dannemora Mineral redovisar ett resultat efter skatt på -170 miljoner kronor...

SSAB redovisar en förlust före skatt på 50 miljoner kronor för tredje...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 14
 • Inga kommande evenemang i feb 14
 • Inga kommande evenemang i mar 14
 • Inga kommande evenemang i apr 14
 • Inga kommande evenemang i maj 14
 • Inga kommande evenemang i jun 14
 • Inga kommande evenemang i jul 14
 • Inga kommande evenemang i aug 14
 • Inga kommande evenemang i sep 14
 • Inga kommande evenemang i okt 14
 • Inga kommande evenemang i nov 14
 • Inga kommande evenemang i dec 14

Gruva

Northlands ackordsförhandlingar ska hållas Får rätt från Tingsrätten

Boliden förlänger Taragruvans livstid

Förlängs till år 2019

Produktnyheter

Tags in Category