Jernkontoret släpper ny historisk rapport – ”Kopparbergslagen”

Bild: Jernkontoret

En ny historisk forskningsrapport, ”Kopparbergslagen”, kommer att presenteras på Dalarnas Museum i Falun i dagarna. Rapporten, om totalt 594 sidor, innehåller en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i socknarna Aspeboda, Stora Kopparberg, Stora Tuna, Sundborn, Torsång och Vika samt Falu stad, med en översiktlig redovisning av Borlänge stad.

Rapporten är den 23:e och sista rapporten som tagits fram inom Jernkontorets bergshistoriska utskotts projekt Atlas över Sveriges bergslag.

Projektet inleddes 1993 och drivs som ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret, Riksantikvarieämbetet och den regionala kulturmiljövården i de berörda länen.

– Atlas-rapporterna beskriver i detalj bergshistoriska lämningar på ett stort antal platser i Sverige som många människor av olika anledningar har personlig anknytning till, så det är inte konstigt att dessa rapporter röner ett stort intresse, både regionalt och nationellt, säger Catarina Karlsson, Jernkontoret.

Följande områden har kartlagts och publiceras inom Atlas över Sveriges bergslag:

 • Norbergs bergslag (1994)
 • Tuna bergslag (1995)
 • Tabergs bergslag (1996)
 • Utö bergslagsområde (1996)
 • Skinnskattebergs bergslag (1997)
 • Lerbäcks bergslag (1998)
 • Lekebergslagen (1999)
 • Nedre Bergslagen i Dalarna (1999)
 • Östra Silvberget (1999)
 • Bispbergs bergslag (2000)
 • Västerbergslagen (2000)
 • Gästrikeberg (2001)
 • Noraskogs bergslag (2001)
 • Bergsbruket i Gryts, Gåsinge-Dillnäs och Åkers socknar (2002)
 • Dannemora bergsbruksområde (2002)
 • Värmlandsberg (2003)
 • Linde bergslag (2003)
 • Salberget (2003)
 • Hällestads bergslag (2005)
 • Godegårds bergslag (2010)
 • Vånga och Risinge bergslag (2011)
 • Åtvids bergslag (2017)
 • Kopparbergslagen (2022)
 •