200 arter hotas av utrotning av djuphavsbrytning

Företaget TMC analyser prover från havsbotten. TMC väntar på klartecken för att påbörja djuphavsutvinning av mineraler i Clipperton-zonen. Foto: The Metals Company

Djuphavsutvinning av eftertraktade mineraler är ett omdiskuterat ämne. Framför allt kanadensiska prospekteringsföretag driver frågan och området de har blickarna på är den så kallade Clarion-Clipperton-zonen, ett djuphavsområde mellan Hawaii och Kalifornien.

Clipperton-zonen är sex miljoner kvadratkilometer stort. Där finns så kallade polymetalliska noduler, liknande stenar, som uppskattas innehålla värdefulla mineraler, bland annat koppar, mangan, nickelsulfat och koboltsulfat. Men i området finns också många unika djurarter, plus många arter som inte ens är namngivna.

En ny forskningsstudie uppskattar att det finns mellan 6 000 och 8 000 arter i Clarion-Clipperton-zonen som ännu inte upptäckts. Många av arterna i området bedöms som unika, de finns med andra ord på andra ställen, och enligt Natural History Museum i London som publicerat forskningsrönen riskerar nästan 200 unika arter i Clarion-Clipperton-zonen att få sina livsmiljöer permanent förstörda av djuphavsutvinning.  

– Vi behöver veta mycket mer om gruvdrift, men vi behöver också verkligen veta mycket mer om djuren som finns i dessa områden. […] Att avlägsna delar av havsbotten på detta sätt, på det sätt som kommersiell gruvdrift sannolikt kommer att medföra, kommer att innebära att dessa arters livsmiljöer kommer att tas bort, vilket är oåterkalleligt. Dessa områden kommer inte att återhämta sig, definitivt inte inom vår livstid och sannolikt inte därefter heller, säger ekologen Kirsten Thompson till sajten Mining Technology.