Polens kolimport ökade med 80 procent under ett år

Koltransport på järnvägen. Polen hade för få tåg för att bemästra hanteringen av de nödvändiga volymerna av importerat termiskt kol. Foto: Creative Common CC, kredit: hpgruesen

Polens import av termisk kol har ökat med 80 procent under ett år till 6,6 miljoner ton, för att fylla på - bestånd efter speciellt kalla vintermånader, enligt uppgifter från Eurostat. Med termiskt kol avses kol som används för förbränning.

Men ökningen av importen skulle bli mindre  under andra halvåret 2018, eftersom lagren var "ganska fulla just nu", sade oberoende kolanalytiker Piotr Matuszak.

- De importerade verkligen tungt under första halvåret, så jag förväntar mig en avmattning nu, tillade han.

Den polska hamnkapaciteten var emellertid otillräcklig för att möta nuvarande efterfrågan på import, sade en handelsdirektör hos ett större logistikföretag.

Det fanns också för få tåg för att bemästra hanteringen av de nödvändiga volymerna, tillade Matuszak.

Polens utvinningsnivåer vid inhemska gruvor stagnerade däremot under 2018, sade energibolaget Engies kolhandlare Xavier De Vos vid Coaltrans-konferensen i juni.

Produktionen minskade vid polska gruvor med 4 procent månad för månad till 5,1 miljoner ton i juli, enligt uppgifter från statliga utvinningsorganet ARP. De minskade 2,5 procent under de första sju månaderna i år till 37 miljoner ton, medan lagren vid landets gruvor minskade med 5 procent i månad juli till 2,1 miljoner ton. Under förra året importerade Polen 10,6 miljoner ton termisk kol.

Källa: Montel