Endomines missar produktionsprognosen

Foto: Endomines

Endomines tidigare produktionsprognos på 5 000-8 000 uns för 2019 kommer inte att uppnås. Detta beror på skadorna vid sandmagasinet vid den nystartade gruvan i Idaho, USA, som uppkom under vinter och töväder säsongen 2019. Skadorna har tagit längre tid att reparera än vad som först uppskattades.

Starten av anrikningsverket har nu inletts och uppstarten förväntas ta några veckor. Ett underjordiskt borrningsprogram som pågått underjorden har slutförts för att bättre definiera malmreserverna och gruvplanen.

Baserat på uppstarten av anrikningsverket, resultaten från borrningsprogrammet samt testbrytning uppdateras gruvplanen som bäst av Endomines nya USA-team.

Styrelseordförande Ingmar Haga säger i ett pressmeddelande:

 – Fastän förseningen är beklaglig, så är jag mycket nöjd över att produktionsverksamheten vid Friday gruvan nu påbörjas, och att vi igen är ett guldproducerande bolag. Vi har haft lyckan att investera i guldtillgångar och tagit beslutet att öppna upp en ny gruva samt bygga ett nytt anrikningsverk då guldpriset var på en betydligt lägre nivå än nu då vi inleder produktionsfasen.

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho, USA.