Svenskt bolag börjar borra efter batterimineraler i Spanien

Foto: Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals, ett svenskt gruv- och prospekteringsföretag, meddelar att de inlett borrningar i Corcel i nordvästra Spanien. Bolaget har tecknat ett avtal med den spanska borrentreprenören Geonor Sondeos y Perforaciones SL  som inleder borrningen idag den 17 september.

Eurobattery Minerals har nyligen slutfört en omfattande analys av prospekteringszonen vilken visade på stora fyndigheter av nickel i området samt även kobolt och koppar. Bolaget inleder nu nästa steg i prospekteringen i och med att borrningar nu påbörjas.

- Europas stora bilindustri har ett snabbt växande behov av hållbart producerade batterier. Detta är något som EU-kommissionen också har identifierat som ett viktigt strategiskt mål för att regionen ska bli klimatneutral. För att uppnå detta krävs hållbar och etisk utvinning av batterimineraler. Genom den prospekteringsborrning som vi nu startar, så tar vi ett viktigt steg mot att förse Europa med dessa batterimineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Företaget förväntar sig att slutföra borrningarna i år och efter detta dela med sig av de slutliga resultaten.

Efter att tagit del av tidigare prospekteringsrapporter kunde Eurobattery Minerals identifiera en mineralisering nära markytan som omfattande ca 75 till 100 Mton med 0,4% nickel (Ni), 0,02% kobolt (Co) och 0,2% koppar (Cu). Bolagets egna prospekteringsinsatser som nyligen avslutats visade på betydligt högre halter av Ni med upp till 0,66% och över en större yta än som tidigare varit känt. De borrningar som nu inleds kommer att ge en tydlig bild av hur mineraliseringen fortsätter på djupet.

 

- Mineraliseringen som undersökts i Corcel ligger ytnära och det skulle därför vara möjligt att med låga kostnader öppna ett dagbrott som skulle vara ekonomiskt lönsamt. 0,15% Ni är en vanlig ekonomisk cut-off för nickelförekomster i dagbrott, säger Roberto García Martínez.