Första stegen mot en standard för ansvarsfull guldbrytning

Foto: WGC

Organisationen World Gold Council (WGC) har efter mycket arbete tagit fram ett antal principer kring hur guldgruvbolag bör hantera viktiga miljö-, sociala och ledningsfrågor, ”Responsible Gold Mining Principles”

Enligt WGC ska ”Responsible Gold Mining Principles” utgöra ett ramverk för vad konsumenter, investerare och andra aktörer nedströms guldförsörjningskedjan har att förvänta sig på ansvarsfull guldbrytning.

Ramverket syftar till att samla befintliga standarder och instrument i samma system. Tidigare fanns inget enhetligt ramverk för ansvarsfull guldbrytning, enligt WGC.

Företag som inför ramverket bör anlita en tredje part som säkerställer köpare att guldet de köper har utvunnits på ansvarsfullt sätt. De måste också offentliggöra sin överensstämmelse med ramverket.

Bland WGC:s medlemmar återfinns världens största guldgruvbolag, som Newmont Goldcorp, Barrick Gold, AngloGold Ashanti, China National Gold Corporation, Detour Gold och Endeavour Mining.