Många spekulanter på Ramnäs bruks konkursbo

Foto: Dependability/Wikimedia Commons

Kättingtillverkaren Ramnäs Bruk i Västmanland, grundat 1590, försatte sig i konkurs i oktober i år. Ett 50-tal anställda berördes av konkursen. 

Men konkursbot lockar allt fler intressenter. Nu finns ett 20-tal spekulanter och majoriteten vill driva verksamheten vidare, skriver Vestmanlands Läns Tidning.

Majoriteten av intressenterna vill driva bruket vidare och konkursförvaltaren, Erik M Gabrielsson, säger till VLT att han kan tacka till ett högre bud som bara är intresserat av maskinerna och inte tar sysselsättningspolitiska hänsyn.

Spekulanter har fram till den 8 november på sig att lämna in intresseanmälan.