EU ställer Indonesien till svars inför WTO

Foto: ThyssenKrupp Steel Europe

EU kommer att ställa Indonesien till svars inför världshandelsorganisationen WTO för landets exportbegränsningar av råvaror som används vid tillverkning av rostfritt stål. Det handlar särskilt om nickel och skrot, men även om kol, koks, järnmalm och krom.De europeiska ståltillverkarnas branschorganisation Eurofer välkomnar EU-kommissionens protester. 

EU ifrågasätter också att indonesiska subventioner som stimulerar till användning av lokalt ”innehåll” av indonesiska producenter och som uppmuntrar till konsumtion av inhemska framför importerade varor strider mot WTO:s regler.

– Indonesien har gått in för en aggressiv expansion av sina sektorer för nickelbearbetning och rostfritt stål. Det började 2014 med att Indonesien förbjöd export av nickelhaltiga råvaror för att säkerställa att den framtida inhemska produktionen av rostfritt stål hade tillgång till insatsvaror under marknadspriset. Även om begränsningarna delvis lättades upp under 2017 kommer ett fullt exportförbud att återinföras den 1 januari 2020,, säger Axel Eggert, generaldirektör för Eurofer.

Enligt Eurofer är nu Indonesien nu världens näst största exportör av rostfritt stål – från att ha haft en mycket blygsam position med nästintill noll marknadsandelar så sent som 2016.

– Vad som oroar Eurofer […] är att den” integrerade” produktionsmetoden som Indonesien använder för att producera sitt rostfria stål är upp till sju gånger mer koldioxidintensiv som den skrotbaserade Electric Arc Furnace metoden som används i Europa, säger Eggert.

Källa: Eurofer