Miljoninvestering i elektronmikroskopi hos Swerim

Fredrik Gustavsson, Swerim. Foto: Swerim

Swerim har investerat 8 miljoner kronor i laboratoriet för elektronmikroskopi, vilket förhoppningsvis innebär såväl snabbare som bättre resultat med större noggrannhet för undersökningar av mikrostrukturer i metalliska material och även andra typer av material t.ex. polymerer och keramiska material.

 

Det handlar om två helt nya högupplösande svepelektronmikroskop (FEG-SEM) och en uppgradering av ett så kallat transmissionselektronmikroskop (TEM) med en ny modern CMOS kamera med högre känslighet för elektroner vilket ger bättre upplösning och snabbare upptagningshastigheter i bilder och diffraktion.

 

Elektronmikroskop används framför allt för att undersöka mikrostrukturer, ytor, skadefall och korrosionsmekanismer i metalliska material och används i allt från process- och produktframtagning till haverier där man till exempel vill förstå vad som orsakat ett brott.

 

–  De nya mikroskopen och de nya detektorerna har gett oss bättre och delvis nya verktyg som gör att vi kommer kunna göra helt nya typer av analyser. Ett av mikroskopen har till exempel extremt hög upplösning, även vid låg accelerationsspänning, vilket gör att vi kan avbilda och analysera mycket fina partiklar och detaljer i materialen. Det andra mikroskopet har möjlighet till analyser i lägre vakuum vilket gör analyser av polymerer, keramer och biologiska material lättare, säger Joacim Hagström, senior forskare och specialist inom elektronmikroskopi.

 

–  Vårt arbete har blivit effektivare och snabbare och dessutom är det också högre kvalitet på resultaten. För våra kunder innebär detta att Swerim även fortsättningsvis kommer vara Sveriges ledande forskningsinstitut inom metallografi och mikroanalys med mycket hög kompetens och högpresterande instrument. Det garanterar absolut högsta kvalitet på de arbeten som vi utför, tillägger Joacim.