Fusion på kopparmarknaden kan hota konkurrensen

Foto: Aurubis

Europeiska kommissionen har meddelat att de kommer att utreda om den föreslagna fusionen mellan kopparproducenterna Metallo och Aurubis strider mot den europeiska konkurrenslagstiftningen. Tyska Aurubis är, menar man, en dominerande aktör inom kopparåtervinning som kan försvåra konkurrensen.

Metallo är ett belgiskt företag som förädlar kopparskrot för tillverkning av anoder och katoder, samt tenn och bly. Aurubis skulle betala 380 miljoner euro för förvärvet.