Blockkedjor ska spåra metaller i hållbara värdekedjor

Illustration: Josefin Herolf/Svemin

Snart kommer det bli möjligt att veta vilket ursprung metallen i en produkt har. Det står klart när Svemin beviljats medel till en ny pilotstudie om spårbarhet.

– Det är oerhört positivt att Sverige kan ta ledningen, frågan är högaktuell, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

Syftet med Svemins projekt, som går under namnet TraceMet - Traceability for sustainable metals and minerals, är att ett förenklat, men fullt funktionellt, IT-system ska utvecklas för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning. I projektet kommer kriterierna ”koldioxidavtryck” och ”andel återvunnet” att användas. Pilotprojektet ska inkludera en värdekedja för koppar, från gruva till användning i högspänningsledningar, och en värdekedja för stål, från gruva till stål i lastbilar.

Efterfrågan är stor på den här typen av lösningar, enligt Svemin, och det pågår just nu flera projekt parallellt i världen inom certifiering och spårbarhet av metaller och mineral. Det är bara positivt, menar Svemins vd, Maria Sunér Fleming.

– Det visar på hur enormt stort tryck det är att komma framåt i den här frågan, vi ger varandra draghjälp. Men just det här projektet är såvitt vi vet det enda som involverar aktörer i hela värdekedjan, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet inleds nu i december 2019 och ska pågå i ett år. IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att hålla ihop arbetet. Erik Lindblom är projektledare, han ser stor potential i projektet.

– Målet med projektet är att ta fram ett system och en teknisk lösning som möjliggör en certifierad ursprungsdeklaration. Tanken är att man genom hela värdekedjan ska kunna se både koldioxidavtrycket för metallen och hur mycket återvunnet material den innehåller, säger Erik Lindblom, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Till TraceMet knyts flera strategiska partners, bland annat LKAB och Boliden. Men även nyckelaktörer utanför gruvklustret så som Volvo Group, Scania, Elektrokoppar och SSAB. Pilotstudien finansieras till stor del av det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM.