ABB hjälper till att maximera energieffektiviteten hos Hybrit

Foto: ABB

ABB ska stödja SSAB, LKAB och Vattenfalls projekt Hybrit genom att leverera en komplett elektrifierings- och automationslösning.

HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) syftar till att minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin genom att ersätta kol med vätgas i ståltillverkningsprocessen. Initiativet, som startades 2016 av stål-, gruv-, och energiföretagen SSAB, LKAB och Vattenfall, har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

För att maximera pilotanläggningens energieffektivitet kommer ABB att leverera torrisolerade Resibloc-transformatorer, som kombinerar låg miljöpåverkan med hög personsäkerhet, och intelligenta lågspänningsställverk Universal Motor Controller (UMC) tillsammans med ABB:s frekvensomriktare. Pilotanläggningen kommer att integreras i den senaste versionen av ABB Ability 800xA med Select I/O-lösningar för större flexibilitet i konstruktion och ökad skalbarhet. 

ABB kommer också att leverera ABB Ability System 800xA Simulator som gör det möjligt för operatörerna att lära sig köra anläggningen i ”verklig miljö” före uppstart av fabriken. På så sätt möjliggör man snabbare idrifttagning och minskar risken för oplanerade stopp, enligt ABB.

Elektrifiering och automatisering från ABB kommer att levereras som en eHouse-lösning där tre containrar innehållande kraftdistribution, lågspänningsställverk, frekvensomriktare och styrsystem placeras utanför pilotanläggningen. eHouse erbjuder en effektiv användning av utrymme och eftersom all utrustning är provad och testad före leverans kommer idrifttagning att vara snabbare än traditionella lösningar.