Mycket höga halter av hälsofarliga metaller efter nedlagt smältverk

Foto: Vaggeryds kommun

Undersökningar av marken i Klevhult i Vaggeryds kommun, där ett aluminiumsmältverk tidigare stått, visar på mycket höga halter av hälsofarliga metaller. Det uppger SVT.

Smältverket baserat på aluminiumskrot bedrev verksamhet mellan åren 1971 – 1999. Mätningar visar att marken innehåller mycket höga och hälsofarliga halter av metaller som aluminium, bly, koppar samt ämnet PCB. Även kadmium, krom, nickel och zink uppmättes i höga halter.

Länsstyrelsen och Vaggeryds kommun uppmanar nu allmänheten att inte vistas på platsen och kommunen har inhägnat området.