Stor förvirring kring Kinas metallåtervinningspolicy

Metallskrot. Foto: Wikimedia Commons

Kina är världens största marknad för återvinning av skrot. Samtidigt vill Kina begränsa återvinning av allt avfall, från returpapper till metaller, då man tycker att det bidrar till miljöförstörelse. Målet är att ett totalförbud mot import av allt fast avfall ska vara infört till och med slutet 2020.  

Efter påtryckningar från metallindustrin gick Kina med på nya standarder för ”återvunnen” högklassig koppar och aluminium, som inte skulle klassas som avfall utan som en resurs och därför inte beröras av importförbudet. Det var i januari i år.

Den första juli trädde förbudet mot import av metallskrot i kraft men Kina har ännu inte offentliggjort tullkoder för de material som skulle undantas förbudet, vilket inneburit att utländska och kinesiska företag utomlands står med stora mängder gods i terminaler redo att skeppa till Kina.

En metallhandlare kallar den nuvarande situationen för ”ett förvirrat fiasko” då det inte verkar finnas någon samordning mellan olika tillsynsmyndigheter.

Företag som i förväg förberett sig för den nya kinesiska lagstiftning genom att samla skrot till närliggande länder och se till att det uppfyller de nya standarderna, får nu antingen vackert vänta på att situationen reder upp sig eller hitta en andra marknader för sina varor.

Källa: Mining.com