Första globala kartan över gruvors markanvändning

Kolgruva i dagbrott. Foto: Stephen Codrington/Wikimedia Commons

Forskare vid Wiens ekonomiuniversitet (WU Wien) har sammanställt den första globala kartan av gruvors markanvändning. Satellitbilder har använts för att skapa ett globalt register över mark som används för gruvdrift.

– En av de största utmaningarna för att bedöma effekterna av den globala gruvsektorn har varit bristen på geografisk information på platserna där brytningen sker, Victor Maus, en av forskarna bakom kartläggningen.

Enligt forskarna fokuserar befintliga databaser över gruvindustrins verksamhet på råvaruproduktion och det finns ingen databas som tillhandahåller en global förteckning av de markområden som används för råvaruutvinning.

Med hjälp av satellitbilderna har forskarna kartlagt 6000 gruvor runtom i världen. De täcker en areal på 57 277 kvadratkilometer.

Forskarna hoppas att informationen ska användas för att förbättra miljökonsekvensbedömningar i gruvindustrin och även inom övervakning av global gruvaktivitet.

– I en tid av snabbt växande global efterfrågan på många metaller, till exempel för elektroniska produkter eller förnybar energiteknik, är information om miljökonsekvenserna av gruvdrift oumbärlig för att uppnå mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster, säger Stefan Giljum, en annan av forskarna bakom studien.