Eurobattery Minerals blir medlem i globalt initiativ för ansvarsfull gruvdrift

Foto: IRMA

Eurobattery Minerals ansluter sig till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Medlemskapet ser svenska Eurobattery Minerals som ett av flera viktiga steg för att erbjuda etiska och spårbara batterimineraler för den snabbt växande elbilsbranschen.

 

Som medlem kommer Eurobattery Minerals att delta i och stödja trovärdig, oberoende tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en standard för ”best-practice” inom områden som behandlar olika miljö- och sociala frågor relaterade till gruvdrift i industriell skala.

 

– På Eurobattery Minerals är vi fast beslutna att inte bara förse elfordonsindustrin med kritiska batterimineraler, vi är också engagerade i att göra det på ett etiskt sätt och med fullt fokus på spårbarhet. Därför är det en viktig milstolpe att vi nu ansluter oss till IRMA. Medlemskapet ger oss både lärdomar från andra branschledare och en möjlighet att dela vår kunskap och erfarenheter för att främja en mer ansvarsfull gruvindustri, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals, i ett pressmeddelande.

 

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) beskriver sig som svaret på en global efterfrågan på en mer socialt och miljövänlig gruvdrift. IRMA erbjuder oberoende tredjepartsverifiering och certifiering med utgångspunkt i en omfattande standard för all typ av gruvdrift och material som ger en heltäckande lösning för hela spektret av frågor relaterade till effekterna av gruvor i industriell skala.

IRMA har sitt säte i delstaten Washington i USA.