Eurobattery Minerals i samarbete med Uppsala universitet om sällsynta jordartsmetaller

Foto: Eurobattery Minerals

Prospekteringsföretaget Eurobattery Minerals meddelar att de kommer att ställa upp som delfinansiär i Uppsala universitets Vinnova-ansökan för ett projekt som fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och andra apatitrika fyndigheter i Sverige.

Eurobattery Minerals kommer också att tillhandahålla mineraliserade prover från Fetsjön. Vinnova förväntas meddela sitt beslut i början av våren 2021.

Forskning vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har identifierat ett effektivt sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från fosfater som vanligtvis är inbäddade i svartskiffrar, som till exempel vid Fetsjön. Nästa steg är nu att skapa en liten försöksanläggning och där genomföra de universitetsledda experimenten i större skala.

– Vi är stolta över att fortsätta stödja forskarna vid Uppsala universitet. I Fetsjön vet vi från tidigare omfattande borrningar och analyser att det är en hög nivå av sällsynta jordartsmetaller i svartskiffrarna. Som viktiga komponenter i den elektriska revolutionen är vi intresserade av att hitta effektiva och hållbara metoder för att bryta dessa mineraler från våra projekt, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.