Metallvärden i Sverige byter namn till Grängesberg Exploration Holding

Foto: Grängesberg Exploration

Metallvärden i Sverige AB, vars aktier är noterade på Nordic SME, har bytt namn till Grängesberg Exploration Holding AB. Metallvärden i Sverige AB är ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Nordeuropa.

Nyligen meddelade företaget också att man utsett en ny vd. Christer Lindqvist till ny vd och koncernchef för Grängesberg Exploration.

Christer Lindqvist är bergsingenjör från KTH i Stockholm och grundare av Grängesberg Exploration AB.

Samtidigt med utnämningen av ny verkställande direktör har Paul Johnsson, CFO i Grängesberg Exploration AB, tillträtt som CFO för den nya koncernen. Paul är civilekonom från Umeå Universitet och har tidigare varit CFO och VD för Sotkamo Silver AB samt controller i Endomines AB.