Boliden vill pröva Laverkoncessionen i domstol

Laver i Norrbotten. Foto: Wikimedia Commons

Boliden begär rättsprövning av regeringens beslut att Natura2000-tillstånd krävs innan ansökan om bearbetningskoncession för Laver-fyndigheten. Boliden anser att regeringens beslut saknar tydligt stöd i svensk lagstiftning samt att en Natura2000-tillståndsprövning bäst genomförs senare i tillståndsprocessen.

Regeringen meddelade den 23 december att Bolidens överklagande av Bergmästarens beslut avseende koncessionsansökan för Laver-fyndigheten avslagits. Beslutet innebär att en eventuell påverkan på Natura 2000-områden ska utredas tidigt i gruvprojektet och helt separat från en senare miljötillståndsansökan. Bolidens inställning är att Natura 2000-prövningen bör genomföras samtidigt som miljötillståndsprövningen, i ett skede när kännedomen om den planerade gruvverksamheten är högre.

-    Laver-fyndigheten är fortsatt intressant även om regeringens tolkning innebär att projektet skjuts framåt i tiden. Vi ska naturligtvis göra alla miljöutredningar som krävs, men vi vill göra dem i rätt ordning, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Begäran om rättsprövning riktas till Högsta förvaltningsdomstolen.