LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Foto: Sgtred/Wikimedia Commons

LKAB har publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

– 2020 var ett starkt år för LKAB. Trots de utmaningar som året fört med sig uppnådde vi både höga volymer och ett starkt resultat. Vi har slagit fast riktningen för att säkra verksamheten bortom år 2060 och tagit ledningen i en historisk omställning av järn- och stålindustrin, kommenterar Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, rapporten.

Nettoomsättning landade på 33 914 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med 2019 då den låg på 31 260 miljoner kronor.

Pandemin har påverkat LKAB, som ändå konstaterar att ”den sammantagna effekten var betydligt mindre för oss än för många andra”. Stålbolagskunderna på företagets främsta marknad i Europa påverkades i och för sig av inskränkningar i produktionen kopplat till nedstängningar av delar av samhället, vilket ledde till generell dämpad efterfrågan. Samtidigt fortsatte stålproduktionen i Kina att öka och därmed efterfrågan på järnmalm.

LKAB ökade också leveranserna av järnmalmsprodukter till 28,5 miljoner ton jämfört med 24,9 miljoner ton föregående år. Det är en historiskt hög nivå för ett enskilt år. Även produktionen var stabil, trots att volymerna påverkades av åtgärder för att minimera smittspridning.

Coronapandemin till trots steg det genomsnittliga globala spotpriset på järnmalm till 109 USD/ton till LKAB:s glädje, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Vid utgången av året uppgick spotpriset till 159 USD/ton. ”Det är nivåer vi inte sett sedan rekordåren för ett tiotal år sedan och bedömningen är att priserna successivt kommer att sjunka under år 2021”, skriver LKAB.