Boliden miljardinvesterar i norskt zinksmältverk

Foto: Boliden

Boliden har beslutat att investera i en expansion av zinksmältverket Odda i Norge till 350 000 ton i årlig zinkproduktion. Investeringen uppgår totalt till 700 miljoner euro och kommer att färdigställas i slutet av 2024, skriver företaget i ett pressmeddelande.  Expansionen innebär att produktionen av zink nära fördubblas.

Målet med investeringen är också att undvika en ”betydande mängd framtida underhåll”.

Utöver zink kommer utvinning av bimetallerna bly, guld och silver att möjliggöras. ”Den utökade produktionskapaciteten, tillsammans med energieffektiviseringar och ett nytt långsiktigt avtal för leveranser av fossilfri el, innebär att den redan låga koldioxidintensiteten reduceras ytterligare”, poängterar Boliden. Samtliga miljötillstånd för verksamheten har erhållits.   

Ny standard för zinksmältning 

- Detta är en av de största investeringarna i Bolidens historia. Att utöka produktionen av zink med högsta klimatprestanda och samtidigt  förbättra resurseffektiviteten och produktiviteten innebär att vi sätter en ny standard för zinksmältning både vad gäller hållbarhetsprestanda och kostnadseffektivitet, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef, Boliden, i ett pressmeddelande.

Investeringen omfattar en ny rostningsugn och ett nytt svavelsyraverk, expansion och modernisering av laknings- och rensningsanläggningen, en ny elektrolyshall samt expansion av gjutningsanläggningen och kajinfrastruktur. Merparten av arbetet kommer att genomföras under 2022 och 2023.