Spillvärme från LKAB:s gruva ska värma Kiruna

LKAB:s pelletsverk. Foto: Fredric Alm

Tekniska Verken tar hand om spillvärme från LKAB:s malmförädlingsprocesser i Kiruna för att producera fjärrvärme sedan 2019 då ett avtal tecknades mellan LKAB och Tekniska Verken om att återvinna spillvärme. Nu tas nästa steg i samarbetet och då kommer spillvärme att utgöra basen i fjärrvärmeproduktionen under åtta månader.

Enligt LKAB innebär det en utsläppsminskning med 40 000 ton koldioxid eftersom avfall inte längre kommer att eldas.

– Cirka 60–70 procent av vårt fjärrvärmens energibehov kommer att komma från spillvärmen. Att vi nyttjar sådant som annars gått till spillo är verkligen kärnan i ett cirkulärt tänk kring energi, säger Jan Fjordell, vd Tekniska Verken, i ett pressmeddelande.

LKAB betonar att de energieffektiviserar flera av verksamheterna, något som innebär att leveransen av spillvärme kan öka samtidigt som användning av olja som bränsle minskar.

Totalt investeras 210 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad återvinning av spillvärmen. Av detta utgör upp till 78 miljoner kronor stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.