ArcelorMittal ökade vinsten med 80 procent under första kvartalet

Foto: ArcelorMittal

Ståljätten ArcelorMittal, som räknas som världens näst största ståltillverkade, rapporterade ett kraftigt förbättrat resultat för det första kvartalet 2022, detta tack vare en ökning av stålpriserna och trots Ukrainakrigets negativa påverkan på volymerna. Som försiktighetsåtgärd har ståljätten avbrutit all produktion i Ukraina sedan krigets början.

Nettoresultatet för kvartalet ökade med mer än 80 procent jämfört med samma period 2021 och steg till 4,12 miljarder dollar. Intäkterna under kvartalet ökade med mer än 34 procent till 21,83 miljarder dollar.

–Marknadsförutsättningarna är för närvarande mycket starka även om vi nu räknar med att den stålkonsumtionen kommer att minska något i år jämfört med 2021. Ändå är det tydligt att de långsiktiga fundamentala utsikterna för stål är positiva, kommenterar Aditya Mittal, koncernchef för ArcelorMittal, som inleder med att säga att kriget i Ukraina överskuggar resultatet för kvartalet.