BHP hittar inga köpare till kolgruva

Foto: BHP

En av världens största gruvbolag, BHP, har åtagit sig att lämna marknaden för termiskt kol och har framgångsrikt avyttrat ett flertal gruvor runtom i världen. Men gruvan Mount Arthur, en av Australiens största kolgruvor, hittar inga köpare och BHP har därför beslutat att ansöka om att fortsätta verksamheten där till och med 2030.

Det är på grund av trycket från investerare, som inte vill förknippas med det mest förorenande av alla fossila bränslen, som den brittisk-australiska koncernen bestämde sig för att lämna kolgruvemarknaden för två år sedan. Gruvorna som bryter metallurgiskt kol, koks, som behövs i stålproduktion, berörs dock inte av beslutet.

Samtidigt tjänar BHP stora pengar på kolgruvan Mount Arthur, som de motvilligt säger sig behålla, då kolpriset tangerar rekordnivåer på 260 dollar per ton. Dessutom träder EU:s beslut att upphöra med kolimport från Ryssland snart i kraft.