Arctic Minerals och Rio Tinto utvidgar joint-venture-samarbete för kopparprojekt

Karta: Arctic Minerals

Arctic Minerals AB, listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, och gruvjätten Rio Tinto har kommit överens om att utöka storleken på det område som omfattas av joint venture-samarbetet för kopparprojektet Peräpohja i norra Finland.

Avtalet ökar storleken på området med  5 700 kvadratkilometer (57 000 hektar).

Joint-venture samarbetet omfattar områden för malmletningstillståndsansökningar som innehas av båda parterna. Pågående prospekteringsarbeten består av kärnborrning, geofysiska mätningar, prospektering efter malmblock och mineraliserade hällar, samt geologisk fältkartering.

Ett ytterligare kärnborrningsprogram pågår för närvarande och resultaten från programmet väntas senare under sommaren. Vidare utförs för närvarande även geologiska fältkarteringar samt malmblocksprospektering.

VD Jonatan Forsberg kommenterar i ett pressmeddelande:

–Vi är mycket nöjda med utvidgningen av området för joint-venture samarbetet kring kopparprojektet Peräpohja och Rio Tintos fortsatt stora engagemang för projektet. Resultaten hittills stöder vår uppfattning att det i Peräpohja skifferområde finns en utmärkt potential att lokalisera betydande fyndigheter av kopparmalmtypen "SCC" (Sediment-hosted Stratiform Copper).

Joint-venture avtalet ingicks i januari 2020 och ger Rio Tinto möjligheten att förvärva upp till 51 procent av vissa av Arctic Minerals prospekteringstillgångar i Peräpohja skifferbälte.