Alleima landar miljardavtal

Foto: Tenaris

Sandvik-avknoppningen Alleima meddelar att de genom samarbete med Tenaris, som är en global rörtillverkare, kommer att förse Petrobras med korrosionsbeständiga OCTG-rör för offshoreverksamhet utanför Brasilien.

Avtalet omfattar leveranser till Brasilien under tre års tid, där rören kommer att användas i slutkundens olika prospekterings- och produktionskällor (E&P) offshore.

Produkterna kommer att tillverkas av Alleima i Sandviken och gängas vid Tenaris anläggning i Aberdeen, Skottland.

Ramavtalet för leveranserna från Alleima under en treårsperiod har ett uppskattat värde på upp till 1,3 miljarder kronor, där den första ordern väntas under första halvåret 2023.

– Vi är mycket glada över att ha tilldelats detta kontrakt och att säkra ett långsiktigt leveransavtal gentemot Petrobras, genom vårt partnerskap med Tenaris. Våra OCTG-rör passar perfekt för detta projekt, med sin höga mekaniska hållfasthet och utmärkta korrosionsbeständighet, säger Nigel Haworth, verksamhetschef för affärsenheten Energy på Alleima, i ett pressmeddelande.