Stålproduktionen minskade i Sverige under 2022

Chargering av skrot vid ljusbågsugn. Skrotkorgen är på väg att öppna och släppa ned 70 ton skrot. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Under 2022 producerades totalt 4 404 000 ton råstål i Sverige, en minskning med nära 6 procent jämfört med förra året. Statistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare.

Under 2022 producerades totalt 4 404 000 ton råstål i Sverige, en minskning med nära 6 procent jämfört med förra året. Statistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare.