Busch: ”Äntligen händer det mycket kring gruvfrågorna”

Foto: Cecilia Irefalk, SGU

Häromdagen besökte energi- och näringsminister Ebba Busch Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Uppsala, hennes första myndighetsbesök sedan hon tillträdde ministerposten i höstas.

– Äntligen händer det mycket kring gruvfrågorna. SGU är en viktig myndighet som arbetar med flera av de frågor som är prioriterade för regeringen. Svensk gruv- och mineralnäring är avgörande för att säkra den gröna omställningen, sade ministern vid besöket.

Hon lyfte också fram det lagförslag, Critical Raw Materials Act, som EU-kommissionen väntas lägga fram. Ministern pratade också om kritiska råvaror, kartläggning till havs, grundvatten och koldioxidlagring – och hon kallade SGU för ”Sveriges hetaste myndighet”.