Malmbanan - snart påbörjas Gammelstad bangårdsförlängning

Foto: Trafikverket

Entreprenör är upphandlad, i oktober förra året vann järnvägsplanen laga kraft och snart påbörjas ombyggnaden av Gammelstad bangårdsförlängning på Malmbanan i Norrbotten. 

Sträckan mellan Luleå och Boden trafikeras idag av malmtrafik, persontrafik och övrig godstrafik och har kapacitetsbrist. För att öka kapaciteten för både person- och godståg behöver Gammelstads driftplats förlängas så att 750 meter långa malmtåg kan mötas där. Ombyggnationen kommer förutom bangårdsförlängningen även förbättra kapaciteten för godsterminalen och persontrafiken och möjliggöra möten med samtidig infart. Hela driftplatsen kommer dessutom att rustas upp med bl.a. förbättrade bulleråtgärder.

Arbetet med bangårdsförlängningen planeras att starta i april och beräknas att vara klar oktober 2024. Tidsplanen är preliminär.

Källa. Trafikverket